Kısa Film Senaryo Yarışması

ÖĞ-DER 11. Kısa Film Senaryo Yarışması Şartnamesi

ÖĞ-DER Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Merkezi Tanıtma Komisyonu Başkanlığı tarafından "Kısa Film Senaryo Yarışması" düzenlenmiştir. Yarışma, sinema dünyasına ‘Engelli Olmak’ temalı senaryolar kazandırmayı ve senaryo yazarlarını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Engelli Olmak temasına değinen ya da işleyen kısa film senaryoları drama tarzında yazılabilir. Engelli olmanın olumsuz yönleri kadar bu dezavantajlı durumu lehine çeviren hayatında başarılı olmuş engelleri aşmış bireylerin hikâyesi de olabilir. Engelli olan ve olmayan bireylerin arkadaşlığı, engellilerin eğitimden günlük hayatın işleyişine kadar karşılaştıkları problemleri, engellilerin topluma toplumun engellilere bakışı gibi içinde engelli bireylerin olduğu her türlü konular senaryolaştırılabilir.

 1. Senaryoların milli manevi değerlerimizin ruhuna uygun olması gerekmektedir.
 2. Gönderilecek senaryolar başka bir yerde yayınlanmamış ve tüm hakları yazarda olmalıdır. Eğer bir eserden faydalanılmışsa eser sahibinin muvafakatinin (izninin) alınması gerekmektedir.
 3. Senaryoların filme çekilmesi ve kitaplaştırılması konusunda ekte verilen muvafakat imzalanmalıdır.
 4. Senaryolar en fazla 10 sayfadan oluşmalıdır. Her bir sayfanın 1-1,5 dakika uzunluğunda kısa filme karşılık geleceği varsayılmaktadır.
 5. Senaryolar, Courier New yazı karakteri ile 1,5 satır aralığı ve 12 punto büyüklüğünde hazırlanmalıdır.
 6. Yarışmaya katılmak isteyen engelli yarışmacılar yazma, postayla gönderme gibi konularda sıkıntı yaşamaları halinde senaryo ve sinopsislerini ses dosyası şeklinde info@ogder.org ‘ e Ek-1’de yer alan muvafakatname ile birlikte gönderebilirler. Ses dosyasını yarışmacının kendisinin okuması şart değildir. Ses dosyasıyla birlikte gönderilecek epostada yarışmacının adı, soyadı, senaryo adı, telefon ve adres bilgileri mutlaka yer almalıdır.
 7. Senaryoların uygulanabilir içeriğe sahip olması, mekân, kostüm, oyuncu sayısı, efekt ihtiyacı, tahmini çekim süresi gibi prodüksiyon maliyetleri de değerlendirmede dikkate alınacaktır.
 1. Başvurular ÖĞ-DER Genel Merkezine kapalı zarflar içinde teslim edilmelidir.

 2. Bir kapalı zarfın içinde yazarın açık rızası olmak kaydıyla adı soyadı, adres, iletişim bilgileri yer almalı. Bu zarfın üzerine senaryo için seçtiği rumuz yazılmalıdır. Rumuz 5 karakterden oluşmalı, yazarın özel ismi ya da işareti olmamalıdır. Aynı rumuzla birden fazla kişinin katılması durumunda ÖĞ-DER farklı bir rumuz verebilir veya bunları istediği biçimde sınıflandırabilir.

 3. Zarf içinde ayrıca EK-1 “Şuurlu Öğretmenler Derneği Kısa Film Senaryo Yarışması şartlarını okudum ve kabul ettim” beyanı altında ad soyad, tarih, imza ve kimlik numarası bulunarak doldurulmalıdır. (Ek-1 bu şartnamenin altında yer almaktadır) Kabul ve muvafakat beyanı olmayan zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır. Alınsa bile ödül verilmeyecektir. 18 yaş altı başvurularda yarışmacının senaryosunun kabulü için veli veya yasal temsilcisinin onayı gerekir.

 4. Senaryo, 1 kopya olarak zarf içine yerleştirilmelidir. Senaryoyla birlikte ayrı bir sayfa olarak film öyküsü de (sinopsis) dosyaya eklenmelidir. Sinopsis ve Senaryo bir CD’ye aktarılarak CD’nin üzerine sadece rumuz yazılı olmalıdır.

 5. Senaryoların her sayfasında sağ üst köşede yazarın seçtiği rumuz bulunmalıdır. Senaryo üzerinde ad soyad gibi kişisel bilgiler yer almamalıdır.

 6. Başvurular başvuru adresine elden veya kurye/posta yoluyla teslim edilmelidir.

 7. Katılımcılar yarışmaya en fazla 3 senaryo ile başvurabilir. Birden fazla senaryo ile yarışmaya katılacaklar her bir senaryo için ayrı bir rumuz ve zarf kullanmalıdır.

 8. Yarışmaya gönderilen senaryolar değerlendirmeye alınsın ya da alınmasın yazarlarına iade edilmeyecektir.

ÖĞ-DER ŞUURLU ÖĞRETMENLER DERNEĞİ

Ziyabey Cd. 1420. Sk. No:2/1 Balgat / ANKARA

22 Ekim 2022 Saat 19:00'dır.

Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihlerden sonra gelecek senaryolar, usulünce yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler ve kaybolma gibi mazeretler dikkate alınmaz ve değerlendirme dışı bırakılırlar.

Jüri, yarışma konusuna uygun olarak en etkili ve özgün hikayeye sahip, prodüksiyon açısından uygulanabilir özellikte olan 3 senaryo seçecektir.

Ayrıca ;

1. ye, 7000 TL, Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği ve 1.lik Sertifikası,

2. ye, 5000 TL,   Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği ve 2.lik Sertifikası

3. ye, 3000 TL,   Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği ve 3.lük Sertifikası

2 adet Mansiyon ödülü verilecektir. Her bir mansiyon ödülü kazanana da 2000 TL, Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği ve Mansiyon sertifikası verilecektir.

Dereceye giren senaryolardan bir veya bir kaçı ÖĞ-DER tarafından filme çekilebilir veya çektirilebilir. Ayrıca yarışmaya gönderilen senaryolardan yayınlanmaya değer görülenleri bir araya getirilerek kitaplaştırılacaktır.

Ödül kazandığı halde ödül törenine gelmeyen yarışmacılara ödül verilmez. Eğer geçerli bir mazeret sunarak yerine birini vekil olarak yollarsa ödül almaya hak kazanır.

 • İsrafil Bayrakçı (Anadolu Engelliler Birliği Kurucu Başkanı-Yazar)
 • Mir Murad Bedirhan (Yönetmen-Senarist)
 • Yusuf Okumuş (Özel Eğitim Uzmanı)
 • İbrahim Demirkan (Senarist-Yönetmen)
 • Kemal Okumuş (Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü)

Değerlendirme sonuçları 19 Kasım 2022 saat 19:00´dan itibaren www.ogder.org sitesinde ilan edilecektir. Derece alanlara ayrıca telefon ve e-posta yolu ile bilgi verilecektir.

Ödül töreni 26 Kasım 2022 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır.

 1. Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri senaryoların kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmektedirler. Bu devirden dolayı yarışmacı hak talebinde bulunmayacaktır.
 2. Telif Hakları başvuru sahibine aittir. ÖĞ-DER, jürinin seçeceği toplam 5 senaryonun filme çekme ve bağlantılı hakları ile komşu haklarını kişinin açık beyanıyla devralmaktadır.
 3. Yarışmada dereceye giren senaryolara ve kitaplaştırılmaya değer görülen diğer senaryolara ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir. Yarışmaya katılanlar eserlerinin kitap olarak yayınlanmasına muvafakat ederler. Ayrıca çoğaltma, yayma hakları süresiz ve sınırsız bir şekilde alınmıştır.
 4. ÖĞ-DER, çekilen filmleri, sahip olduğu ve/veya anlaşmalı olduğu yayın mecralarında yayınlama hakkına sahiptir. Ayrıca çoğaltma ve yayma hakları süresiz ve sınırsız bir şekilde alınmıştır.
 5. Yarışmaya senaryo gönderenler açık beyanı ile bu şartları kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya gönderilen eserler, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılır.
 6. Eserle ilgili senaryo kitabına girme/filme çekilme söz konusu olduğunda üzerinde değişiklik yapma hakkı ÖĞ-DER ‘e aittir.
 7. ÖĞ-DER başvuru sahiplerinin açık rızası ile verdiği kişisel bilgilerini 3. Taraflarla paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 8. İhtilaf durumunda Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

ÖĞ-DER Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Merkezi

Adres: Ziyabey Cd. 1420. Sk. No:2/1 Balgat / ANKARA

Tel: +90 312 286 18 83

Fax: +90 312 287 61 80

Web Adresi: www.ogder.org

E-posta: info@ogder.orgÖĞ-DER 11. Kısa Film Senaryo Yarışması Afişiexample-image