Kısa Film Senaryo Yarışması

ÖĞ-DER 6. Kısa Film Senaryo Yarışması Afişiexaple-image

ÖĞ-DER 6. Kısa Film Senaryo Yarışması ŞartnamesiKonu ve Amaç:

ÖĞ-DER Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Merkezi Tanıtma Komisyonu Başkanlığı tarafından "Kısa Film Senaryo Yarışması" düzenlenmiştir. Yarışma, ülkemizde Türk Sineması´nın, kısa filmin ve millî şuurun gelişmesine katkıda bulunmayı, sinemamıza ‘GÖÇ, HİCRET ve MÜLTECİLER’ konusunda örnekler vererek insanlığın vicdanını harekete geçirecek senaryolar oluşturmayı ve senaryo yazarlarını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Konu başta ülkemiz olmak üzere şu an tüm dünyanın gündeminde olan ‘GÖÇ, HİCRET ve MÜLTECİLER’  olarak belirlenmiştir. Yarışmamız özellikle savaş ortamlarından kaçan mültecilerin yaşadıklarını anlatan hikâyeleri kapsamakla birlikte aşağıda belirtilen maddelerin işaret ettiği göç, göçmenlik, hicret gibi kavramları da kapsamaktadır.  Başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünyayı saran savaş ortamları ve ekonomik krizlerin ürettiği göç ve mülteciler konusuna insani bir bakış açısıyla gündeme getiren filmlerin oluşturulması temel hedeftir.

Konular:

 • Göç
 • Terör, savaş ve siyasi sebeplerle ülke içinde iç göç ve ülke dışına göç edenlerin hikâyeleri
 • Mültecilerin yaşadıkları dramlar
 • Ekonomik sebeplerle göç edenlerin yaşadıkları sorunlar
 • Göçmenlerin göç sonrası yaşadıkları pozitif başarı hikâyeleri
 • Hicretin göçten farkı ve Hicret kavramının Müslümanların hayatındaki yeri
 • Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere dünyada göçe, mültecilere devletlerin ve halkların bakış açısı
 • İslam'a göre göç, mülteciler ve hicret konuları kapsayan kısa film senaryoları drama tarzında yazılabilir.
 1. Senaryoların millî manevi değerlerimizin ruhuna uygun olması gerekmektedir.
 2. Gönderilecek senaryolar başka bir yerde yayınlanmamış ve tüm hakları yazarda olmalıdır.
 3. Senaryolar en fazla 10 sayfadan oluşmalıdır. Her bir sayfanın 1 dakika uzunluğunda kısa filme karşılık geleceği varsayılmaktadır.
 4. Senaryolar, Times New Roman yazı karakteri ile 1,5 satır aralığı ve 12 punto büyüklüğünde, üst-alt-sol sayfa boşluğu 2,5 cm, sağ sayfa boşluğu 1,5 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 5. Senaryoların uygulanabilir içeriğe sahip olması, mekan, kostüm, oyuncu sayısı, efekt ihtiyacı, tahmini çekim süresi gibi prodüksiyon maliyetleri de değerlendirmede dikkate alınacaktır.
 6. Yarışmaya 18 yaş üstü katılacaklar ek 1 deki muvafkatnameyi imzalamalıdır.
 7. Yarışmaya 18 yaş ve altı katılacakların velisi tarafından ek 2 deki muvafakatname imzalanmalıdır.
 1. Başvurular ÖĞ-DER Genel Merkezine kapalı zarflar içinde teslim edilmelidir.
 2. Bir kapalı zarfın içinde yazarın adı soyadı, adres, iletişim bilgileri yer almalı. Bu zarfın üzerine senaryo için seçtiği rumuz yazılmalıdır. Rumuz 5 karakterden oluşmalı, yazarın özel ismi ya da işareti olmamalıdır. Aynı rumuzla birden fazla kişinin katılması durumunda ÖĞ-DER farklı bir rumuz verebilir veya bunları istediği biçimde sınıflandırabilir. Zarf içinde ayrıca bir A4 dosya kâğıdı üzerinde ´Şuurlu Öğretmenler Derneği Kısa Film Senaryo Yarışması şartlarını okudum ve kabul ettim´ beyanı altına ad soyad, tarih ve imza bulunmalıdır. Kabul beyanı olmayan zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Senaryo, 3 kopya olarak zarf içine yerleştirilmelidir. Senaryoyla birlikte ayrı bir sayfa olarak film öyküsü de (sinopsis) dosyaya eklenmelidir. Sinopsis ve Senaryo bir CD’ye aktarılarak CD’nin üzerine sadece rumuz yazılı olmalıdır.
 4. Senaryoların her sayfasında sağ üst köşede yazarın seçtiği rumuz bulunmalıdır. Senaryo üzerinde ad - soyad gibi kişisel bilgiler yer almamalıdır.
 5. Başvurular başvuru adresine elden veya kurye/posta yoluyla teslim edilmelidir.
 6. Katılımcılar yarışmaya en fazla 3 senaryo ile başvurabilir. Birden fazla senaryo ile yarışmaya katılacaklar her bir senaryo için ayrı bir rumuz ve zarf kullanmalıdır.
 7. Yarışmaya gönderilen senaryolar değerlendirmeye alınsın ya da alınmasın yazarlarına iade edilmeyecektir.

ÖĞ-DER ŞUURLU ÖĞRETMENLER DERNEĞİ

Ziyabey Cd. 1420. Sk. No:2/1 Balgat / ANKARA

10.05.2017 Çarşamba günü Saat 19:00 dır.

Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihlerden sonra gelecek senaryolar, usulünce yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler ve kaybolma gibi mazeretler dikkate alınmaz ve değerlendirme dışı bırakılırlar.

Jüri, yarışma konusuna uygun olarak en etkili ve özgün hikayeye sahip, prodüksiyon açısından uygulanabilir özellikte olan 3 senaryo seçecektir.

Ayrıca;

1. ye, Dijital Kamera, Millî Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği ve 1.lik Sertifikası,

2. ye, Dizüstü Bilgisayar, Millî Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği ve 2.lik Sertifikası,

3. ye, Tablet, Millî Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği ve 3.lük Sertifikası,

2 adet Mansiyon ödülü verilecektir.

Her bir mansiyon ödülü kazanana da Fotoğraf Makinesi, Millî Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği ve Mansiyon sertifikası verilecektir.

Dereceye giren senaryolardan bir veya bir kaçı ÖĞ-DER tarafından filme çekilebilir veya çektirilebilir. Ayrıca yarışmaya gönderilen senaryolardan yayınlanmaya değer görülenleri bir araya getirilerek kitaplaştırılacaktır.

Ödül törenine katılmayanlar ödülü almaktan vazgeçmiş sayılır. Ancak geçerli bir mazereti olanlar yerlerine vekil kıldıkları birini gönderebilirler.

Değerlendirme jürisi yarışma başvurusunun bittiği 10.05.2017 Çarşamba gününü sitemizde ilan edilecektir.

Değerlendirme sonuçları 29.05.2017 Pazartesi günü saat 19:00´dan itibaren www.ogder.org sitesinde ilan edilecektir. Derece alanlara ayrıca telefon ve e-posta yolu ile bilgi verilecektir.

Ödül töreni 03 Haziran 2017 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır.

 1. Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri senaryoların kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmektedirler.
 2. ÖĞ-DER, jürinin seçeceği toplam 5 senaryonun filme çekme ve bağlantılı hakları ile komşu haklarını devralmaktadır.
 3. Yarışmada dereceye giren senaryolara, kitaplaştırılmaya değer görülen senaryolara ve diğer senaryolara ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.
 4. ÖĞ-DER, çekilen filmleri, sahip olduğu ve/veya anlaşmalı olduğu yayın mecralarında yayınlama hakkına sahiptir.
 5. Yarışmaya senaryo gönderenler bu şartları kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya gönderilen eserler, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılır.
 6. İhtilaf durumunda Ankara Mahkemeleri yetkilidir.
 7. Bu Senaryo Yarışması Şartnamesi aşağıdaki adresten ve ÖĞ-DER´in web sitesinden www.ogder.org temin edilebilir.

ÖĞ-DER Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Merkezi

Adres: Ziyabey Cd. 1420. Sk. No:2/1 Balgat / ANKARA

Tel: +90 312 286 18 83

Fax: +90 312 287 61 80

Web Adresi: www.ogder.org

E-posta: info@ogder.org