Hakkımızda

Merhaba Öğretmenim,

Eğitim ve Öğretim bir ülkenin en önemli meselesidir. Öğretmenlik ise bu sürecin en etkin unsurudur. İslam’ın temel esaslarını benimsemiş eğitimciler olarak görevimiz inanmış evlatlar yetiştirmektir. Biz eğitimciler böyle bir neslin yetiştirilmesinde peygamberimizin mirasçılarıyız. Peygamberimiz de ‘Ben muallim olarak gönderildim’ beyanıyla kendisinin de bir öğretmen olduğunu ifade etmiştir. Ve ayrıca öğretmenler için şu duada bulunmuştur. "Allah’ım! Öğretmenleri bağışla, ömürlerini uzun eyle, kazançlarını onlar için bereketli kıl, geçimlerine bereket ver.”

Öğretmenler; öğrencileri, öğüt verdiği kimseleri ıslah etmek, doğruyu, iyi ve güzeli, faydalıyı ve adaleti öğretmek, faydalı olan şeyleri yaptırmak, zararlı olan şeylerden sakındırmak, eğitim ve öğretimleri konusunda özen göstermek, dünya ve ahirette kendilerini kurtaracak saadet yolunu göstermek, Allah'tan korkan, Allah rızası için iş yapan salih kimseler olarak yetişmeleri yolunda var gücüyle çalışan kimselerdir.

Biz eğitimciler, aynı zamanda sevginin, barışın ve kardeşliğin, özgürlüğün, adaletin, saygınlığın, hoşgörünün, refah ve bereketin, güvenin, izzet ve onurun olduğu; “Yaşanabilir Bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya ’nın kurulması yolunda en büyük manevi sorumluluğa sahip kimseleriz.

Öğretmenler devleti idare edenlerin yıldızı ile doğarlar. Yöneticilerin hesaba çekildikleri şeylerden onlar da hesaba çekilirler. Bunun için bir ülkenin imarında rol alacak nesillerin yetiştirilmesinde en büyük pay öğretmenlere ve öğretim görevlilerine aittir.

Şuurlu Öğretmenler Derneği, sevgi ve kardeşlikten yola çıkan öğretmenlerin ve eğitimcilerin çatısı altında bir araya geldikleri bir kuruluştur. Kin ve düşmanlığı öne çıkararak ifsat için çalışanlardan farklı olarak bizler Hakkı üstün tutmakta, nefis terbiyesini esas almakta ve maneviyatçı görüşü benimsemekteyiz. Amacımız başta bize emanet edilen yavrularımız olmak üzere bu ülkede yaşayan bütün insanlarımızın ve tüm insanlığın saadetidir. Bu nedenle biz, insan eğitimini önemsiyor, Önce Ahlâk ve Maneviyat prensibi doğrultusunda nesillerin hayırlı nesiller olarak yetişmesini arzu ediyoruz. Birlik halinde olmak dileği ile.

Hamdi SÜRÜCÜ
Genel Başkan