EĞİTİM POLEMİKLERE FEDA EDİLEMEYECEK CİDDİ BİR BEKA MESELESİDİR

EĞİTİM POLEMİKLERE FEDA EDİLEMEYECEK CİDDİ BİR BEKA MESELESİDİR

Millî Eğitim Bakanı sayın Yusuf TEKİN'in "Kız ve erkek okulları açabilmeliyiz." şeklindeki açıklamalarını televizyonlardan izledik.  

Bilindiği üzere sayın bakan bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada,

"Şimdi benim Millî Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamaktı. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli." demişti.

Devletin temel amaç ve görevleri, arasında anayasanın “5. Maddesi ………insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.” demektedir.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 15. maddesi aynen şöyle diyor: "Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkân ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir." maddesi gayet açıktır. Kız okullarının yaygınlaştırılması için anayasal engel yoktur. İcra makamı bakanlıktır.

Bu konuda Şuurlu Öğretmenler Derneği olarak 2017 yılında Başkent Öğretmenevi'nde çok değerli akademisyenlerimizin katılımı ile yaptığımız "Disiplinlerarası Zorunlu ve Karma Eğitim Sempozyumu'nda" çözümler ortaya koyulmuştur. "Karma eğitim zorunlu olmamalı, isteyen veli çocuğunu kız ya da erkek okullarına gönderebilmelidir."

Sempozyum sonunda değerli tebliğler ve sonuç raporu kitaplaştırılıp, başta sayın Milli Eğitim Bakanı ve MEB üst düzey bürokratları olmak üzere, eğitim çevresine ulaştırmıştık.

Fakat anlıyoruz ki bakanlığımız günlük değerlendirmelerle hareket etmektedir. Yapılacak tüm çalışmaların ve yasal düzenlemelerin ilmi esaslar, necip milletimizin hassasiyetleri ve ilgili Sivil toplum kuruluşlarının görüşleri gözetilerek dikkate alınırsa eğitimde müsbet bir yol izlenecektir. "Yersiz tartışmalarla vakit geçirmek yerine, Millî Eğitim Sistemimizin 'İyi insan yetiştirme' gibi önemli sorunlarına hep birlikte çare aramalıyız. “Önce Ahlâk ve Maneviyat” esasını millî eğitimin umdesi yapmalıyız.

Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış atasözünü hatırlatıyoruz.

Kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine sunarız.

Numan GÖKMEN
Genel Başkan

Google Plus'da Paylaş

Yorumlar