BENI HABERDAR ET
E-mail adresinizi ekleyerek hizmet- lerimizden haberdar olabilirsiniz.
Ad Soyad
:
E-mail
:
Ekle
Çıkar
NAMAZ VAKTİ

HAVA DURUMU
ZIYARETÇI SAYISI
Bugün :
1
Toplam :
276644

İsmail Hakkı AKKİRAZ

ismailakkiraz@hotmail.com

VAH MİLLİ EĞİTİM VAH…!

Bismillahirrahmanirrahim

Âlemlerin Rabbi, iki cihan saadetimiz için bizlere İslam´ı ihsan eden, Allah(c.c)´a hamd, muallimimiz, liderimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)´ya salât ve selam olsun.

Eskiden anne ve babalar çocuklarına ilk konuşmaya başladıklarında sorularla Allah´ı, peygamberi, kitabı, dini öğretmeye çalışırlardı. Rabbin kim, peygamberin kim, kitabımızın adı nedir, dinimiz nedir? sorularıydı bu sorular. Çocuğa Rabbim Allah, peygamberim Hz. Muhammed (s.a.v), kitabım Kur´an-ı Azimüşşan, dinim dini İslam´dır dedirttirilirdi. İbrahim Hakkı hazretlerinin "Huda Rabbim, nebim hakka Muhammed´dir Resulüllah, hem İslam dinidir dinim, kitabımdır kelamullah. Akaidde, ehl-i sünnet oldu mezhebim, hamdolsun, amelde, Ebu Hanife mezhebi, mezhebim vallah." şiiri ezberlettirilirdi. Çocuklarımız sağlam bir şekilde mümin olarak yetiştirilirdi. Devletin açtığı ilim yuvaları ile Müslüman anne ve babalar arasında nesillerin yaratıldığı İslam fıtratı esasına uygun bir şekilde yetiştirilmesinde bir çatışma söz da konusu değildi.

Devir değişti. Talim ve terbiyemiz İslam´dan koparıldı ve batının dini ve kültürel müktesebatı esas alınarak eğitim yapılmaya başlandı. 1938 yılından günümüze kadar geçen zaman içinde -Milli Görüş Partilerinin iktidar ortağı olduğu dönemler hariç-  bu anlayışta bir değişiklik olmadı. 3 Kasım 2002 seçimleri ile birlikte kendisini Muhafazakâr Demokrat olarak tanımlayan ve bir kitle partisi olduğunu ilan eden AKP yaklaşık 11 yıldan beri iktidardadır. 11 yılda yapmak isteyenler için çok şey yapılır. Bu 11 yıllık iktidar döneminde İslam´ın lehine, Milli Eğitimde atılmış bir tek adımdan söz etmek imkânı yoktur. Atıldığı bilinen adımlar ise Medeniyetler ittifakı, ılımlı İslam, dinler arası diyalog çalışmaları kapsamında atılmış adımlardır. Bu çalışmalar küreselleşme ve çağdaşlaşma sürecinde inanan insanların gazını almaktan başka bir anlam ifade etmemektedir. Bu kanaatin kuvvetli delilleri vardır.  Bu delillerden birisi de şüphesiz 2012-2013 Öğretim yılı için okulların açıldığı ilk hafta dağıtılan "İlköğretim Türkçe 8 ders kitabı ve İlköğretim Türkçe 8 çalışma" kitaplarıdır. İlköğretim Türkçe 8 ders kitabının ilk konusu "Meraklı Pandora ve Konuşan Sandık"tır. Bu parçada Epimetheus ile karısı Pandora´nın hikâyesi anlatılmaktadır. Hikâye: "Günlerden bir gün Pandorayla Epimetheus yine sevinç içerisinde dans edip oyun oynarken Haber Tanrısı Hermes´i gördüler. Hermes tanrıların, özellikle de Tanrılar Tanrısı Zeus´un habercisiydi..." şeklinde devam edip gidiyor.  İlköğretim Türkçe 8 çalışma kitabının 15. sayfasında bu metnin analizini yapmak üzere öğrencilere yöneltilen sorular ise şunlardır:  1- Hermes´in yerinde olsaydınız Pandora ve Epimetheus´a karşı tepkiniz ne olurdu? 2- Tanrılar Tanrısı Zeus´un yerinde olsaydınız Pandora´yı sandığı açtığı için cezalandırır mıydınız? Nasıl bir ceza verirdiniz?  Yani çocuklarımıza "siz tanrı olsaydınız ne yapardınız" denmek isteniyor. İnsaf, insaf, insaf...

Halkının %99´u Müslüman olan, Cumhurbaşkanının, Başbakanının, Milli Eğitim Bakanının Müslüman olduğu bir ülkede, Müslüman milletin çocuklarına böyle sorular sorulabilir mi? Bu ülkede okutulan kitapları müfredat ve içerik bakımından inceleyen Talim Terbiye Kurulu böyle bir kitaba onay verebilir mi?  Talim ve Terbiye Kurulu okul kitaplarını Müslüman milletin inanç değerlerine aykırı unsurlardan temizlemeyecekse bu işi kim ve hangi kurum yapacaktır.

Dün çocuklarımıza sorularla İslam dini öğretiliyordu, bugün sorularla çocuklarımız İslam´dan uzaklaştırılıp müşrik ve münkir yapılmak isteniyor. Sakallı Hüsnülere, Kasketli Ahmetlere, bil umum macunculara ithaf olunur.

BU ŞAÇMALIKLARA KİM DUR DİYECEK

Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Bu öyle sıradan bir tehlike değildir. Bu tehlikenin en önemli vasfı görülmüyor olmasıdır. Ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Bakanları,  derin yöneticileri, bürokratları, aydınları, ilim adamları, diyanet mensupları, ilahiyatçıları, öğretmenleri, imamları, iş adamları, toplum ve kanaat önderleri, STK´ları bu tehlikeyi, tehlike olarak göremiyorlar. Kendisini şuurlu Müslümanlar olarak tanımlayan bizler de bu tehlikeyi olduğu gibi göremiyoruz. Bu tehlike Türk toplumunun İslam´dan uzaklaştırılarak kimliksizleştirilmesi tehlikesidir. Ne yazık ki bu operasyon Milli Eğitim kullanılarak yapılmaktadır. Lütfen şu okul kitaplarını, İslam dininin temel esaslarını zihninizde canlı tutarak inceleyiniz. İş olsun diye değil gerçekten inceleyiniz. Yukarıda zikrettiğimiz örnek gibi yüzlerce örnekle karşılaşacaksınız ve tehlikenin ne kadar büyük olduğunu gözlerinizle göreceksiniz. Feryat edeceksiniz, saçınızı başınızı yolacaksınız, kahredeceksiniz, kendinizi aldatılmış hissedeceksiniz, bu kitapların böyle yazılmasına göz yumanlara, denetimlerini düzgün yapmayanlara lanetler yağdıracaksınız. Nereye gidiyoruz diyeceksiniz?

Sahiden nereye gidiyoruz? Şeytan, Hz. Âdem´i “Ben sana nasihat edenlerdenim” diyerek yasak ağaçtan yemesini sağlayarak aldattı ve Onun cennetten çıkarılmasına ve dünyaya indirilmesine vesile oldu. Şimdilerde şeytanın dostları benzer bir aldatmaca ile dünya hayatını, ahiretlerini kazanacakları bir tarla olarak gören Müslümanları “Gâvurluk Müslümanlıktan iyidir, küreselleşin, çağdaşlaşın, değişin, modern olun, Allah´a kul olarak değil, Siyonizm´in mutlu köleleri olarak yaşayın ki huzur bulasınız” diyerek aldatmaya ve ilahi gazaba müstahak bir toplum haline dönüştürmeye çalışıyorlar. Önümüze pembe bir dünya koyuyorlar ve bu dünyaya cennet diyorlar. Deccallık yapıyorlar. Peygamberimizin şu hadisini dikkatli bir şekilde okuyalım.  Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor: “Şüphesiz Deccal çıkacaktır. Ve şüphesiz beraberinde su ve ateş ola­caktır. Ama insanların su gördüğü şey ateştir, yakar. İnsanların ateş gör­düğü şey ise tatlı soğuk sudur. Sizden buna kim erişirse ateş gördüğüne koşsun. Çünkü o güzel ve tatlı bir sudur.”  (Buhari, Fiten 26, Müslim, Fiten 105/ 2935)

Bu hadisi okurken Deccalın sudan olan nehrini modernleşme, çağdaşlaşma, küreselleşme, dünyevileşme olarak görmemiz uygun olur ki, o bize batılılar, şer güçler ve yığınlar tarafından cennet olarak gösteriliyor, hâlbuki o gerçekte ateştir ve cehennemdir. Ateşten olan nehri ise İslam yani Milli Görüş olarak görmemiz uygun olur ki o bize yine batılılar, şer güçler ve yığınlar tarafından ateş olarak gösteriliyor. Geçekte ise ateşten olan nehir saadettir ve cennettir.

Tam bir aldatmacalar ve hileler dönemini yaşıyoruz. Bu oyun ve aldatmacalara karşı duracak olanlar yine bizler olmak zorundayız. Bu saçmalıklara yine biz dur demeliyiz. Hile ile çalınmış ne kadar değerimiz varsa hepsine biz sahip çıkmalıyız. Milli Görüşe sarılmalıyız. Gâvurlar gibi değil, Peygamberler ve onlara iman etmiş Müslümanlar gibi olmalıyız. 

BATIYA KÖLE DEĞİL ALLAH´A KUL OLMALIYIZ

Allah bizi İslam´ı yaşayalım ve böylelikle Onun rızasını kazanalım ve Müslümanlar olarak ölelim diye yaratmıştır. Allah´ın emir ve yasaklarına uymadan, hayatımızı Kur´an haline getirmeden,  Peygamberimiz ve ashabı gibi inanmadan, yaşamadan, cihad etmeden, şeytan ve gâvurlardan yüz çevirmeden iki cihan saadetine kavuşmayı ummak boşuna bir kuruntudur.

Müslüman´ım demek edebiyat yapmak demek değildir. Hakkın hâkimiyeti için cihat etmektir.

Sahibimiz ve hesap gününün mutlak hâkimi olan Rabbimizin emirlerine kulak verelim. “Hiçbir insanın, Allah´ın kendisine Kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra (kalkıp) insanlara: Allah´ı bırakıp bana kul olun! demesi mümkün değildir. Bilakis (şöyle demesi gerekir): Okutmakta ve öğretmekte olduğunuz Kitap uyarınca Rabbe halis kullar olunuz.” (Ali İmran: 79)

Allah´ın halis kulları olmak ancak her alanda İslam´a bağlanmakla olur. Batıcılıkla, onların birliğine girmekle Allah´a kul olunmaz. Batılılar, İslam düşmanıdırlar ve insanları Ondan uzaklaştırmaya çalışırlar. Rabbimiz bizi uyarıyor: “Ey iman edenler! (Biliniz ki), hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve (insanları) Allah yolundan engellerler. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu, işte onlara elem verici bir azabı müjdele!” (Tevbe: 34) İslam´a dayanmayan hiçbir işten hayır gelmez. Ülkemizde uygulanan eğitim sisteminin kıblesi Hıristiyanlık ve Yahudiliktir. Bu anlayıştan dönüp eğitimin kıblesini İslam´a çevirmeden eğitim yöneticileri Allah´a zor hesap verirler. Bugün okutulan bütün okul kitapları Zaralı ve tehlikelidir. Bu kitaplar toplatılmalı ve imha edilmelidir. Bu, ben batının kölesi değil; Allah´ın kuluyum diyebilenlerin üzerine yazılmış bir görevdir. “Yeminlerinizi aranızda fesada araç edinmeyin, aksi halde (İslam´da) sebat etmişken ayağınız kayar da (insanları) Allah yolundan alıkoymanız sebebiyle (dünyada) kötülüğü tadarsınız. Sizin için (ahirette de) büyük bir azap vardır. (Nahl: 94) Bu bir uyarıdır. “Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun …” (Tahrim: 6)

Allah´a kul olmanın gereklerinden birisi de şu ayetle emredilen görevi eda etmektir.“Allah yolunda, hakkını vererek cihad edin. O, sizi seçti; din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi; babanız İbrahim´in dininde (de böyleydi). Peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için, O, gerek daha önce (gelmiş kitaplarda), gerekse bunda (Kur´an´da) size "Müslümanlar" adını verdi. Öyle ise namazı kılın; zekâtı verin ve Allah´a sımsıkı sarılın. O, sizin mevlanızdır. Ne güzel mevladır, ne güzel yardımcıdır!” (Hac:78) vesselam.

 

24 EKİM 2012 ÇARŞAMBA/ MİLLİ GAZETE

 

Yazdır
Eğitim Yazıları
YENİ BİR BİLİM DALI: MANEVİ SOSYAL HİZMETLER
VAH MİLLİ EĞİTİM VAH…!
SUÇLU ÇOCUK YOKTUR
SİYASİ KÜLTÜR...
ÖĞRETMENLİKTE BAŞARININ SIRLARI VE ELLERİ ÖPÜLESİ ÖĞRETMENLER...
OKUL KİTAPLARI VE İSLAM
MEKKE´NİN FETHİNİ ASRIN İDRAKİNE SUNMALIYIZ
MEHMET AKİF´İN ÇOCUKLUK HATIRALARI…
MANEVİ VE AHLAKİ EROZYONA KARŞI GENÇLER KORUMASIZ!
MANEVİ TAHRİBAT VE KAYBOLAN NESİLLER
LİSE ÖĞRETMENLERİ VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ
KONUŞMA ÂDABI
İSLAM VE MATERYALİZM EKSENİNDE TALİM VE TERBİYEMİZ
İMAM-HATİPLİ, BAŞÖRTÜSÜ VE BİR KİTAP
HZ. PEYGAMBER (SAV) EFENDİMİZE BÜYÜK İHTİYACIMIZ VAR
EĞİTİMİMİZİN SAYGIN ÜRÜNLERİ
EĞİTİMİMİZ VE ŞUURLU ÖĞRETMEN
Eğitim, Medya ve Şiddet
EFENDİMİZ (S.A.V.) VE ÇOKLU ZEKÂ
EDEBİYAT EĞİTİMİ VE TARİH ŞUURU
DİKKAT! ÇOCUĞUMUZ UYUŞTURUCUYA ÇOK YAKIN
ÇOCUKLARA KUR´AN-I KERİM-İ ÖĞRETMEK
ÇOCUKLADA PROBLEM DAVRANIŞLARIN KRITERLERI
ÇOCUK EĞİTİMİ
BU EĞİTİM SİSTEMİ İLE GELECEĞİMİZ KARANLIKTIR!
BAŞARILI ÖĞRENCİ OLABİLMEK İÇİN
24 Kasım Öğretmenler günü
"ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMEYEBİLİRDİNİZ"
Öğretmenler Derneği
G. Başkandan: MAKALELER
Şuur Dersleri
ÖĞ-DER´e Üyelik
Eğitim Yazıları
Öğretmen Rehberi
Yolumuzu Aydınlatanlar
Temel Bilgiler
Önemli Gün ve Haftalar
Nasıl Bağış Yaparım?
Mevzuat
İletişim
Hoşgeldiniz
Kitap Tanıtım
Faydalı Linkler
Şubelerimiz
Tüzük
Niçin ÖĞ-DER
Faaliyetlerimiz
Yayınlarımız
Makaleler
 
Günün Ayeti

Hiç şüphesiz, göklerin ve yerin mülkü Allah´ındır. O, diriltir de, öldürür de. Size O´ndan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.

Tevbe 116

Günün Hadisi

İnsan ölünce (salih) ameli kesilir. Ancak üç amelin sevabı kesilmez: Sadaka-i câriye (kamuya yararlı sadaka), faydalanılan bir ilim ve arkasında kendisine dua edecek hayırlı bir çocuk bırakmak.
Tirmizi

Günün Sözü

Yanlışın en tehlikelisi, doğruya en yakın olan yanlıştır.Çünkü doğruyla karıştırılması ve insanların daha kolay aldatılması ihtimali taşır.

Necmettin Erbakan

EĞİTİM YAZILARI
ANKET
Site Yönetimi ÖG-DER